• Borre Golfklubb
   Semb Hovedgård
   3186 Horten

   Klubben416 27 000

Turneringer

Spilleformer i turneringer

SPILLEFORMER I TURNERINGER
Her finner du informasjon om ulike spilleformer som brukes i turneringer, samt forklaring av relevante ord og uttrykk.

SLAGSPILL OG MATCHSPILL
Slagspill og matchspill er de to hovedtypene av spilleformater i golf.
 
I slagspill teller man i en eller annen form hvor mange slag eller poeng en spiller eller et lag har i løpet av en runde.

I matchspill spiller man èn mot èn eller to lag mot hverandre. Man spiller hull for hull og uansett om man spiller med eller uten handicap og om man teller poeng eller slag vil man enten dele hullet eller en av sidene vinner hullet. Man vinner et hull bare 1-0 selv om man spiller et hull mye bedre enn motstanderen. Den siden som vinner flest hull vinner matchen. Totalt antall slag eller poeng er uvesentlig.

SLAGSPILL OG FORMER FOR BEREGNING AV SCORE
I de aller fleste turneringer på Borre spilles det en form for slagspill. Det er flere måter å beregne hvem som har best resultat (best score) på en runde. Man kan spille med eller uten handicap. Nesten alle turneringene er med handicap.

Når vi spiller med handicap bruker vi stort sett to forskjellige måter å beregne resultatet på en runde. Det er netto slag eller stableford poeng.

Netto slag er i prinsippet ganske enkelt. Hvis en spiller har f.eks. 18 i handicap, er herre og spiller fra tee 58, får han 21 slag mottatt. (Kalles også spillehandicap.) Når man spiller slag må man spille alle hull ferdig slik at man får en totalscore på runden. Bruker han for eksempel 99 slag totalt, trekkes 21 slag fra det og netto score er 78. Det er da spillerens resultat, som blir målt mot alle de andre i turneringen.

Vi bruker av og til en variant av det over som heter Slaggolf. Ofte brukes også 4+1. Forskjellen fra ren slaggolf er at man her har en slags «bail-out». Man er sikret mot de helt store katastrofe-tallene fordi høyeste score mulig på et hull er hullets par + 5 slag. Det kalles ofte 4+1 fordi at hvis man har slått f.eks. 7 slag på et par 3 og fremdeles ikke er i hullet, kan man plukke opp ballen og skrive 8 slag.

Stableford er en form for poengberegning som brukes ofte. Det blir ikke beskrevet i detalj her. I korthet ligner det litt på slaggolf men i stedet for å notere antall slag noterer man poeng på hvert hull. Antall mottatte slag (eller spillehandicap) fordeles på hullene ut fra indeksen på hullene. Bruker man et antall slag som tilsvarer hullets par + antall mottatte slag på hullet får man 2 poeng. Et slag mindre gir 3 poeng, to slag mindre 4 poeng o.s.v. Et slag mer gir 1 poeng, to slag mer gir 0 poeng. Man får aldri dårligere enn 0 poeng på et hull. Derfor kan man av og til plukke opp ballen å videre hvis man roter det til.
 
KONKURRANSEFORMER
Single-turneringer er det mest vanlige. Alle spiller mot hverandre og resultatene settes opp etter score på runden (eller sammenlagt, hvis flere runder inngår, som i Klubbmesterskapet). Det er opplyst på forhånd om det skal spilles Netto Slag, Slaggolf eller Stableford. Ofte består en turnering av flere, ved at man fordeler spillerne i klasser, slik at man bare konkurrerer mot spillere som omtrent samme handicap. Det kan til og med forekomme at de forskjellige klassene har forskjellig form for score beregning. For eksempel egner netto slag seg best for spillere med relativt lavt handicap, mens stableford egner seg bedre for spillere med relativt høyt handicap.
Single-turneringer er for eksempel Vårsleppen, Borrepokalen, Klubbmesterskapet og Flaggturneringen.

Par-turneringer spilles også. Da danner to spillere et lag. Noen ganger kreves det at laget består av en dame og en mann. Spillernes individuelle totalscore er da uvesentlig. Det er lagets score som teller i konkurransen.
De vanligste spilleformene er;
Fourball Betterball, hvis navn kan være litt misvisende fordi det referer til en «fourball». Det gjør det fordi i en par-turnering vil alltid to par spille i samme gruppe. (Match to mot to på denne måten er en mye brukt spilleform, men i våre par-turneringer av denne type spiller alle lagene mot hverandre.
Man kan bruke netto slag eller stableford. Spillerne i teamet spiller hver sin ball, fra fastsatt tee, ut fra sitt handicap. Men, teamet fører på hver hull det beste resultatet blant de to spillerne. Det holder altså at èn i laget gjør det bra på et hull. Om den andre roter det til spiller ingen rolle. Spillerne leverer hvert sitt scorekort, og dateaprogrammet regner ut teamets score. Nordea Pairs spilles på denne måten.
Greensome benyttes i et par turneringer på terminlista. En vesentlig forskjell fra den over er at teamet spiller bare èn ball. Teamets handicap er regnet ut på forhånd. Det varierer litt hvilken formel som brukes. De to spillerne spiller ut hver sin ball fra tee. Deretter må de velge en av dem og spille annenhver gang på den til hullet er spilt ferdig. Wahlstrøms Pokal og Ferietreffen er begge Greensome par-turneringer, i utgangspunktet mixed (altså en av hvert kjønn i laget.)
Foursome er veldig likt Greensome men her spiller teamet bare en ball fra tee, og spillerne alternerer på å slå utslaget. Denne brukes sjelden og egner seg best som del av større sammensatt turnering, match og for spillere med relativt lave og jevne handicap.

Lag-turneringer kan være veldig artig og behagelig. Spilleformene som benyttes er ofte tilgivende.
Scramble er mye brukt. Dette er en veldig «ufarlig» og sosial lagspill form. Et lag består da oftest av 4 spillere, men det kan også være 2 eller 3. Man forsøker så godt man kan i en turnering å få like mange spillere på hvert lag. Det er alltid komièen som setter opp lagene, så det er bare å melde seg på. Man trenger ikke sette sammen noe lag. Spilleformen er enkel. Alle spillerne slår ut fra tee. Deretter velger laget det beste resultatet og flytter alle 4 ballene dit. Laget har da slått 1 slag. Alle spillerne prøver seg så på slag 2 og man velger igjen beste resultatet. Bare en av spillerne får til et noenlunde slag er det greit. Man fortsetter slik til ballen er i hullet. Laget vil ha en «kaptein» som skriver lagets scorekort. Nesten alltid lar man spilleren med lavest handicap t ahånd om det.
Dugnadsturneringen, Jubileumsturneringen og Avsluttningsturneringen er typisk Scramble turneringer.
«Beste 2» Denne spilleformen har sikkert mange navn rundt i verden. Det spiller liten rolle. Denne ligner på Fourball betterball, men i stedet for bare to på et lag kan det være 3 eller 4 på laget. Lagets score på et hull er da typisk summen av de to beste scorene. Hvis de to i laget gjør det bra på et hull gjør det ingenting om de to andre roter.
 
HVORDAN FOREGÅR EN TURNERING
Det som skjer er i korthet som følger;
 1. Turneringen annonseres i terminlista og i Golfbox. Det opplyses når den foregår, hvilke klasser som inngår og hvilken spilleform og scoring metode som gjelder.
 2. Det åpnes for påmeldig typisk 2-3 uker før turneringen. Det lukkes for påmelding noen dager før turneringen. Påmelding skjer i Golfbox.
 3. Komitèen som er ansvarlig for turneringen vil noen dager før trekke startlister og publisere disse. Alle påmeldte spillere må selv sjekke når de skal starte, enten ved å se på web siden eller oppslag på tunet.
 4. På turneringsdagen vil komitèen finnes ved start (oftest ved 1. tee). Spillerne stiller klare til spill, helst en halv time før start, betaler start-kontingenten og får utdelt scorekort.
 5. Etter runden leveres scorekortene til samme komitè, som legger inne scorene i Golfbox og får ut en resultatliste. Premiering varierer. Noen ganger rett etter turneringen, noen ganger ved en annen anledning.
Den vanligste måten å gjennomføre en turnering er å sette opp en startliste med intervalstart. 3 eller 4 spiller i hver gruppe starter etter hverandre på hull 1, med 10 minutters mellomrom. Dette kalles intervalstart.
En annen metode som av og til brukes er Shotgun. Da fordeles alle gruppene rundt på banen og alle starter spillet samtidig på et angitt tidspunkt. Tradisjonelt har man i området avfyrt et hagleskudd for å markere starten, derav navnet. Gruppene starter da naturligvis runden på forskjellige hull, spiller hullene i rekkefølge (går etter hull 18 til hull 1) og avslutter på hullet før det man startet på. En stor fordel med dette er at alle er ferdige nesten samtidig. Hvis man har en samling etterpå er dette derfor best egnet. Det kan ikke alltid brukes shotgun start fordi det stjeler en del flere starttider enn normal start.
 
Hilsen Turneringskomitèen
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her