Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Årsmøte 2018

Publisert: 21. februar 2018  av Per Håkon Eikeberg

Det kalles inn til årsmøte i Borre golfklunn den 28. februar kl 1800 på Thon Hotel Horten

Årsmøte 2018

Agenda:
  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Klubbens årsmelding
  5. Klubbens regnskap
  6. Fastsettelse av klubbkontingent for 2018
  7. Vedta klubbens budsjett for 2018
  8. Behandling av innkomme forslag
  9. Valg av representater til styret og valgkomité

Årsmøtepapirene fås ved henvendelse til kontoret. 
Papirkopi er tilgjengelige i kontoretsåpningstid kl 09:00-16:00

Styret