Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Medlemskontingent Borre Golfklubb

Publisert: 15. mars 2017  av Per Håkon Eikeberg

Årsmøtet ble avholdt 1. mars og her ble det vedtatt noen små endringer i klubbkontingenten.

Medlemskontingent i Borre GK
Medlemskontingenten i Borre golfklubb er nå sendt ut med forfall i mars.
Avhengig av alder er beløpene som følger:
Voksen: 700 kroner + spilleavgift Borre golfbane AS
Junior 13–19 år: 350 kroner + spilleavgift til Borre golfbane AS. Inkluderer trening
Knøtter/Junior opp til og med 12 år: 500 kroner inkluderer medlemskap, juniortreninger og spillerett.
Kontingenten ble enstemmig vedtatt på årsmøtet. Eneste endring fra 2016 var 50 kroner økning for juniormedlemmer.
For medlemmer som er 20 år eller eldre i kalenderåret betales det 335 kroner videre til Norges golfforbund pluss ca. 38 kroner i IT-avgift, Golfbox, av kontingenten. Beløpet som da står igjen, er det man i all hovedsak har for å drive klubben med.
 
Grasrotandelen
Du kan derimot, om du ønsker, bidra ekstra gjennom Grasrotandelen til Norsk tipping. Har du ikke satt opp Grasrotandelen, eller kan tenke deg å endre mottaker til Borre golfklubb, kan dette enkelt gjøres i app eller nettsidene til Norsk tipping.
Søk etter BORRE GOLFKLUBB eller skriv inn organisasjonsnummer: 981 712 676. Alle bidragsytere og beløp er ytterst velkomne
.