Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Årsmøte 2017

Publisert: 7. februar 2017  av Per Håkon Eikeberg

Det kalles inn til årsmøte i Borre Golfklubb den 1. mars 2017 kl 1800 i allrommet på golfbanen.

ÅRSMØTE 2017
 
Det innkalles til årsmøte i Borre Golf klubb den 1. mars 2017 kl 1800 i allrommet på golfbanen.
 
Agenda:
  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Klubbens årsmelding
  5. Klubbens regnskap
  6. Fastsettelse av klubbkontingent for 2017
  7. Vedta klubbens budsjett for 2017
  8. Valg av revisor
  9. Valg av representater til styret og valgkomité

Saker til årsmøte. 
Må være innkommet innen 1 uke før 1. mars 2017
 
Styret.