Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Har du lyst til å være klubbsekretær i Borre golfklubb?

Publisert: 19. januar 2017  av Per Håkon Eikeberg

Borre golfklubb opprettet i 2016 en ny rolle i klubben.
Dette var en prøveordning for å se om en klubbsekretær som bindeledd mellom klubb og bane kunne gjøre informasjonsflyten bedre. I dag fungerer det slik at styret i klubben, daglig leder i Borre golfbane, samt ulike komiteer holder klubbsekretær oppdatert på ting som skjer. Klubbsekretær har også møterett på styremøter i klubben. Medlemsoppdatering og organisering av frivillige har vært sentrale oppgaver.

Klubben erfarer at dette har fungert så langt og ønsker nå å videreføre og videreutvikle rollen.
Vi ser derfor etter en person som er utadvendt og brenner for klubben. En som brenner for at golf skal være en idrett for alle i alle aldersgrupper og på alle nivåer. Golfbanen og tunet er et viktig møtested for mange. Og kanskje kan klubbsekretæren også bidra til at enda flere våger å bli en del av dette voksende miljøet? Klubben ønsker at den som er klubbsekretær skal være en person som det er lett å spørre - enten man er nybegynner, forbipasserende eller godt etablert medlem.

Tilgjengelighet, engasjement og evne til rask tilbakemelding er stikkord.

Som klubbsekretær vil du måtte sette av noen timer hver uke som fast kontortid.
I 2016 var dette to timer, to kvelder i uken i golfsesongen. Dette kan tilpasses den som søker.
Det er også en godtgjørelse for oppgaven.

Hvis du nå sitter og tenker at dette vil jeg vite mer om, så ta kontakt med:
Siri Øvereng (styremedlem)
Tlf. 90969689
E-post: Siri.overeng@gmail.com

Vi gleder oss til å høre fra deg!