Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Årsmøte 2019 onsdag 13. mars kl 18:00

Publisert: 6. mars 2019  av Per Håkon Eikeberg

Vi minner om årsmøte i Borre golfklubb. Møtet avholdes på Thon Hotell i Horten.Alle dokumenter til møtet ligger vedlagt i en pdf-fil. Utskrift kan hentes på kontoret i mellom 9 og 15 på hverdager.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Borre golfklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 04.02.19
Årsmøtet avholdes den 13.03.19 på Thon Hotell i Horten.

Under følger sakslisten for årsmøtet:
Sak 1:              Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2:              Godkjenne innkallingen og sakslisten
Sak 3:              Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4:              Behandle Borre golfklubb årsberetning
Sak 5:              Behandle Borre golfklubbs regnskap i revidert stand
Sak 6:              Fastsette medlemskontingent til Borre golfklubb
Sak 7:              Vedta Borre golfklubbs budsjett
Sak 8:              Behandle forslag og saker                                
Sak 9:             Foreta følgende valg:
9.1             Styreleder
9.2             Nestleder 
9.3             Øvrige styremedlemmer – på valg
                  
Vedlagt ligger følgende dokumenter:
- Borre golfklubbs årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Styrets forslag til budsjett
- Valgkomiteens innstilling