Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Årsmøte 2019

Publisert: 4. februar 2019  av klubben@borregb.no

Det kalles inn til årsmøte i Borre Golfklubb den 13. mars 2019 kl 18:00. Sted: Thon Hotell Horten

Årsmøte 2019

Foreløpig agenda:
  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Klubbens årsmelding
  5. Klubbens regnskap
  6. Fastsettelse av klubbkontingent for 2019
  7. Vedta klubbens budsjett for 2019
  8. Behandling av innkomme forslag
  9. Valg av representater til styret og valgkomité
 
Forslag til årsmøtet må være klubben i hende senest onsdag 27. februar.
Sesndes på mail til klubben@borregb.no

Årsmøte papirene blir tilgjengelige på kontoret i åpningstiden kl 09:00 - 15:00 fra den 6.03.19

Styret.