Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Borre Golfbane omtales i Gjengangeren

Publisert: 9. oktober 2018  av Lars Erik Mehlen

Det er med stor undring og liten forståelse for bakgrunn og innhold jeg har lest Gjengangerens omtale av Borre Golfbane og fremtidsutsiktene.

Gjengangeren har på grunnlag av et innlegg som dere finner som vedlegg skrevet en artikkel om Borre Golfbane som gir seg ut for å være et intervju med undertegnede.
De uttalelser som det refereres til har aldri funnet sted da jeg aldri har blitt intervjuet av Gjengangeren i denne saken.
Det finnes heller ikke grunnlag for de påståtte bekymringer jeg skal ha for Banens fremtid.
Som det ble referert på medlemsmøtet på Thon Hotell Horten torsdag 4. oktober
har Golfbanen de siste årene vært drevet med overskudd.

Borre Golfklubb styre finner det utidig av Gjengangeren å skape denne form for usikkerhet og
vil ta dette videre opp med redaktør.

Styret i Borre Golfklubb takker for en sesong som hvor banen har båret preg av en hard vinter og en lang varm sommer.
Vi ser nå fremover mot en ny sessong og har allerede startet forberedelsene med planene for neste år.

Vi ønsker dere en god høst og vinter og ser frem til å møtes igjen på banen når snøen er borte og sola igjen varmer.