• Borre Golfklubb
      Semb Hovedgård
      3186 Horten

      Klubben416 27 000

Borre Golfklubb

Sperring av spillerett, manglende betaling av kontigent.

Av: Marius Bugge  |  Publisert: 18. april 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Gjelder dette deg? les her.

Merk deg datoen  01.05.20 
Klubben er avhengig av kontigenten som årsmøtet bestemmer hvert år i mars. Dette for å kunne drifte klubben slik årsmøtet v/medlemmene har bestemt ved årsmøtet.  Styret har ansvaret for at klubbens økonomi drives forsvarlig og på en sunn og trygg måte.  

Det er sendt ut purring til de medlemmer som ikke har betalt til forfall.  Det er fortsatt en del medlemmer som ikke har betalt sin kontigent for 2020, disse må forholde seg til teksten under. 

Styret referer til NIF's lov . 
"§10-6 Utmelding - tap / fratagelse av medlemskap i idrettslag
(2) Idrettslaget kan frata medlemskap som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontigent.
medlem som skylder kontigent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste."


og Lov for Borre Golfklubb

§ 3       Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i klubben må vedkommende: 
Akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.
(3) Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontigent er betalt.


Dersom ikke faktura for medlemskontigent til Borre golfklubb er registrert på vår konto pr 01.05.20 vil spilleretten bli sperret.  Både nasjonal og lokal spillerett vil bli sperret. Denne vil åpnes igjen så snart utestående er registrert innbetalt. Dette skjer uavhengig om du har betalt din spillerett. Det sendes ikke ut flere purringer.

Første faktura ble utsendt 11.03.20, purring/betalingspåminnelse ble sendt 04.04.20. Sjekk din søppelpost/spam-filter, den kan ha havnet der. 

Ta kontakt med klubben på epost klubben@borregb.no dersom du har spørsmål til dette.

Styret
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her