Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Banen

Medlemskap og kontingenter fastsatt for 2018 og 2019

Publisert: 18. desember 2017  av Per Håkon Eikeberg

Da er kontingenten fastsatt for 2 år fram

Medlemskap og kontingenter fastsatt for 2018 og 2019

Medlemmer som ønsker endringer i medlemsstatus eller avtalegiro
må melde fra om dette skriftlig til administrasjonen innen 31. desember 2017.

NGF-avgifter, Norskgolf og IT avgift er inkludert i kontingenten med kr 395,-
NGF-kontingenten må betales til hver klubb man er medlem av.


Hovedmedlem fra 20 år *        Full spillerett inkl klubb kont       pr år                   Kr           9.500,-
                                                  Per måned med avtalegiro (12 mnd)                   Kr              800,-
                                                  Innmeldingsavgift***                                             Kr              500,-                 


Junior 13 -19 år *                     Full spillerett inkl klubb kont         pr år                  Kr           3.750,-
                                                  Pr måned med avtalegiro (12mnd)                       Kr              320,-
Knøtter 0 – 12 år *                   Full spillerett inkl klubb kont                                  Kr              800,-
 
Student *                                  Full spillerett inkl klubb kont             pr år             Kr           5.600,-
                                                  Per måned med avtalegiro (12 mnd)                    Kr              475,-
Gjelder for studenter mellom 20 og 25 år.
Studentbevis må fremvises.

Prøvemedlem *                         Full spillerett inkl klubb kont                                  Kr           5.600,-
                                                   Per måned med avtalegiro (6 mnd)                      Kr              950,-
Gjelder for de som har nylig tatt VGT kurs,
eller vært borte fra golf i minimum 5 år

Passivt / støtte medlem **        Uten spillerett inkl klubb kont    pr år                    Kr           2.550,-


Din andre klubb *                       Full spillerett inkl klubb kont      pr år                   Kr           5.600,-
                                                     Per måned med avtalegiro (12 mnd)                  Kr              475,-
For deg som allerede har en annen hjemmeklubb
- Hjemme klubben skal være nærmere hjemmeadressen enn Borre golfklubb
- Må være fullverdig / hovedmedlem i sin hjemme klubb
- Kontingenten i hjemme klubben skal være på minimum kr 4.990,-


*             Fritt spill på banen, og kan benytte seg av alle samarbeidsavtaler med andre klubber
**           Inkluderer 2 greenfee billetter, betaler den til enhver tid greenfee for spill på banen.
                Bestiller starttid på linje med gjestespiller
***        Gjelder ikke for nye eller,  
                tidligere medlemmer som har vært medlem og ute av Borre de siste 2 år.

Alle medlemmer belastes med et administrasjonsgebyr på kr 50,- ved fakturering


Samarbeidsbaner / Greenfee samarbeid