Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Banen

Daglig leder har varslet sin siste sesong, men--

Publisert: 3. oktober 2019  av Per Håkon Eikeberg

I sommer når alt gikk på skinner utad, og arbeidsdøgnet ikke hadde mange nok timer i seg, gikk det på helsa løs for meg.
Så etter symptomer på et nytt illebefinnende valgte jeg å varsle at dette blir min siste sesong.
Jeg har over hode ikke lyst til å slutte, men helsa må komme først når man har passert en viss aldersmiley.

Dagens arbeidssituasjon med å være ansvarlig for drift av banen, Proshop, samt å svar på henvendelser til klubben, turneringer eller andre komitéer og alt annet som har falt på meg så blir det for mye i lengden.
Banemannskapet og jeg gjort vårt beste for å løfte banekvaliteten opp mot der den bør være med de midler vi har hatt til rådighet og det været har tillatt oss.

Hvorfor og hvordan har vi havnet i denne situasjonen nå?
Før jeg overtok som DL, var mine oppgaver fordelt på 3 faste ansatte + klubben.
Det enkle svaret er økonomi. Vi har spart inn der vi kan spare, også grunneier har avstått fra jordleie de siste årene.
Antall medlemmer som har kommet inn, nye eller gamle har dessverre vært mindre enn antallet som har forlatt oss.

Jeg har et håp om at mitt varsel vil også skape en POSITIV diskusjon i styrene til både klubb og bane.
Slik at Borre kan se framover og prøve å finne en løsning på oppgavefordeling som kan være til det beste for klubbens medlemmer og baneselskapet med deres ansatte.
Det jobbes mye i kulissene med møter og diskusjoner hvordan oppgavene skal fordeles og løses på best måte i framtiden.  Jeg har tro på arbeidet som legges ned så vi kan se fram til en ny sesong med stor aktivitet og gode spilleforhold.

Som jeg skrev i mitt varsel, jeg ønsker å fortsette her på Borre, men da må det ligge andre betingelser til grunn. … arbeidstid og familietid må stå i forhold til hverandre i sesong også. Så får vi se i løpet av høsten / vinter om det er plass til meg her.

Med hilsen 
Per Håkon