Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Banen

Viktig informasjon til våre medlemmer

Publisert: 12. september 2019  av Marius Bugge

Styrets arbeid den siste tiden.

Viktig informasjon til alle medlemmer i Borre golfklubb
Styret i Borre golfklubb har i den siste tiden hatt flere diskusjoner og møter med Borre golfbane AS. Temaet i samtalene har vært en mulig overtakelse av baneselskapet med de kostnader og inntekter det innebærer. Etter fullmakt fra styret har leder, Erland Bratli, og nestleder, Marius Bugge, representert Borre golfklubb. Kontrollkomiteen i klubben har også vært informert om de avholdte møtene.
 
Forhandlingene førte ikke fram, og i et ekstraordinært styremøte tirsdag 10. september ble følgende vedtak fattet: Styret i Borre golfklubb anbefaler ikke at klubben tar over forpliktelsen til Borre golfbane AS. Styret i Borre golfklubb ser ingen hensikt med å sende forespørselen videre ut på høring til medlemmene om de er villige til å garantere for et forpliktende lån.
Dersom styret finner det nødvendig eller medlemmene krever det, innkalles det til ekstraordinært årsmøte.
 
I et kort møte med baneselskapets representanter onsdag 11. september ble det informert om styrets vedtak. Vi understreker at vi fortsetter samarbeidet med baneselskapet for en best mulig golfbane. Uenigheten har hele veien dreid seg om verdien av selskapet og beløpet som klubben ev. måtte skaffe til veie. Beløpet var, etter vår mening, for høyt til å sikre forsvarlig drift framover i regi av klubben.
 
Hva nå?
Borre golfbane AS har de siste årene gått med overskudd. Daglig leder, Per H. Eikeberg, skal ha mye av æren for det. Samtidig har mange arbeidsoppgaver falt på ham.
Vi på vår side har følt at rammene for å drive Borre golfklubb aktivt har vært for små. Som en helt naturlig konsekvens av dette vil vi i styret ta et større ansvar i forhold til medlemspleie, fakturering av medlemmer og oppfølgning. Dette vil bli gjort på frivillig basis og av vår egen tid så langt tiden strekker til, og i en overgang kreve noe tålmodighet fra dere medlemmer.
 
Styret vil også arbeide for at klubbens økonomi bli mer adskilt fra baneselskapets regnskap. Det vil tydeliggjøre våre inntekter og utgifter i en større grad enn i dag.
 
Avsluttende ord
Styret mener at den mest gunstige løsningen for Borre golfbane og -klubb ville vært at klubben stod ansvarlig for driften. Den løsningen var det ikke mulig å oppnå ut fra prisforlangende. Samtidig har vi forståelse for at eier ønsker en høyest mulig pris, men ikke på bekostning av muligheten for klubben til å drive forsvarlig.
 
Vi i styret vil sammen med dere jobbe for at Borre golfklubb har en flott bane å spille på også framover. Det oppnår vi gjennom samarbeid med banens eier. Og dere kjære medlemmer – dere kan alle bidra med å bruke banen, støtte oppunder klubben og å være en miljøbygger.
 
Horten 11. september
Styret i Borre golfklubb