Medlemmer

Medlemskategorier og priser

I tillegg til spilleretten kommer klubbkontingenten. 
Denne blir fastsatt på årsmøtet i klubben som avholdes i løpet av februar - mars 2020.

Alle avtalegiroer er fordelt på 12 måneder, slik at klubbkontingenten blir fakturert uavhengig når den er fastsatt.

Inkluderer full spillerett på Borre.
Fritt spill på Nøtterøy og Larvik alle dager i perioden 15. april - 15. oktober.
Kr 9.990 pr år eller 869,- pr mnd

kr 1 150/mnd

Inkluderer full spillrett på Borre
Fritt spill på Nøtterøy og Larvik i perioden 15. april - 15. oktober
Baller til egen trening på drivingrangen
Trening 1-2 ganger i uken
Kr 13.400,- pr år eller 1.150,- pr mnd

Full spillerett på Borre
kr 7.400,- pr år eller 650,- pr mnd

kr 1 350/mnd

2 voksne (krever minimum et nytt voksent Borre-medlem i 2019 eller 2020)
inkl 1-3 barn 0-20 år
Kr 15.800,- pr år eller 1.350,- pr mnd

kr 625/mnd

Spillerett på Borre på hverdager med utgang før kl 14:00
Betaler medlemsgjest greenfee ved spill andre tider.
Kr 7.000,- pr år eller 625,- pr mnd

Inkludere full spillerett på Borre.
Fritt spill på Nøtterøy og Larvik i perioden 15. april - 15. oktober
Baller til egen trening på drivingrangen
Trening 1-2 ganger i uken
Kr 4.800,- pr år eller 430,- pr mnd

kr 1 400/år

Inkluderer full spillerett på Borre
Kr 1.400,- pr år

Inkluderer full spillerett på Borre.
Kr 500,- pr år

Inkluderer full spillerett på Borre.
Studentbevis må framvises.
Kr 4.900,- pr år eller 430,- pr mnd

kr 4 900/år

Første år medlemskap etter fullført VTG kurs.
Inkluderer full spillerett på Borre.
Kr 4.900,- pr år. Kan deles på 4 avdrag.

kr 1 500/år

Betaler den til enhver tid gjeldene greenfee hver gang man spiller på Borre.
Kr 1500,- pr år

kr 6 000/år

Inkluderer full spillerett på Borre.
For deg som allerede har en annen hjemmeklubb
- Hjemmeklubben skal være nærmere hjemmeadressen enn Borre golfklubb
- Må være fullverdig / hovedmedlem i sin hjemme klubb
- Kontingenten i hjemmeklubben skal være på minimum kr 4 990,-
Kr 6.000,- pr år.