• Borre Golfklubb
      Semb Hovedgård
      3186 Horten

      Klubben416 27 000

Bane

Lokale regler

LOKALE REGLER FOR BORRE GOLFBANE 2023

Utenfor banen er definert av (A-1)
- Hvite staker og gjerder definerer banens grenser.
- Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite  stakene og disse stakene er utenfor banen.
- Utenfor banen på 11, 12, 16, 17 og 18 er definert av hestegjerde.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 1 og 2  er høyre side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.
Under spill av hull 8 er høyre side av hullet, definert med hvite staker utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 8. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
Under spill av hull 9 er høyre side av hullet, definert med hvite staker/gjerde, utenfor banen.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje.
Steinfylte dreneringsgrøfter.

Integrerte gjenstander
Alle steingjerder

Uflyttbare hindringer
Alle avstandsmerker.
Alle røde, gule og blå staker.

Fjell i dagen på fairway (F-9.3)
Hvis en spillers ball er i ro i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere og det er påvirkning fra fjell i dagen som er i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere, anses disse fjell som grunn under reparasjon. Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 16.1b.
Men det er ikke påvirkning hvis fjellet bare påvirker spillerens slagstilling.

Ball forandret retning av luftledning (E-11)
Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 4, 5, 6 eller 11 teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Droppesone (E-1.1) Ved selskapsrunder
Hvis en ball er i straffeområdet på hull 1, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:
Ta fritak etter regel 17.1, eller som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen til høyre for greenen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Maurtuer (F-11)
Maurtuer på banen er etter spillerens valg enten løse naturgjenstander som kan bli fjernet etter regel 15.1 eller grunn under reparasjon hvorfra fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.


Informasjon
Avstandsmerker på banen er til front green.

 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her