Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Nyheter

Årsmøte 2018

Publisert: 17. januar 2018  av Per Håkon Eikeberg

Det kalles inn til årsmøte i Borre Golfklubb den 28. februar 2018 kl 1800 på Thon Hotell Horten (tidligere Best Western)

Årsmøte 2018

Foreløpig agenda:
  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Klubbens årsmelding
  5. Klubbens regnskap
  6. Fastsettelse av klubbkontingent for 2018
  7. Vedta klubbens budsjett for 2018
  8. Behandling av innkomme forslag
  9. Valg av representater til styret og valgkomité

Saker til årsmøte. 
Må være innkommet innen 2 uker før 28.februar 2018

Årsberetningen blir tilgjengelig på BGKs hjemmeside én uke før årsmøtet.
(Årsberetningen må skrives ut, den blir ikke delt ut på årsmøtet. Den er tilgjengelig i administrasjonen på klubben)
 
Styret.